Z důvodu špatných zkušeností s některými zákazníky jsme nuceni zavést pravidla jako jiné internetové obchody. V případě, že kupující neuvede důvod k nevyzvednutí zásilky nebo o zboží již nemá zájem, je objednávka zrušena. Protože však kupující nezrušil objednávku předem a na straně prodávajícího vznikly náklady spojené s dopravou zboží. Dle platných zákonů ČR je dodavatel oprávněn účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi.

 

 

S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou (e-mailem zadaným v kupní smlouvě - objednávce). Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky.

 

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky předáváme firmě , která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma bude zákazníka kontaktovat a informovat o dalším postupu při neuhrazení dluhu. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka a mohou se podstatně navýšit o poplatky za soudní řízení.